!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Pomôcka pre hru Piknik slovo

Slovenská nápoveda pre Piknik slovo obsahuje 1000 úrovní.

Hra pre telefóny s Androidom je možné stiahnuť tu: stiahnut piknik slovo
V hre sa objavia niekolko písmen. S týchto písmen ťahom vytvárate rôzne slová. Slov možno vytvoriť z týchto písmen viac. Čím vyššia úroveň, tým ťažšie je vytvoriť všetky slová.
Odpovede k hre piknik slovo používajte s mierou, predsa len prepisovaním odpovedí z pomocníka už hra nebude tak zábavná.

Zadajte úroveň alebo slovo

Ak zadáte slovo, ktoré už máte, objaví sa ostatné slová.

Ak poznáte viac slov oddeľte ich medzerou napr. "On Noc", objaví sa iba úrovne ktoré obsahujú všetky slová.

661

Ker

Kde

Drak

Riad

Diera

Krieda

802

Hlt

Tým

List

Milý

Hmlistý

976

Vek

Vec

Tak

Kvet

Veta

Cieva

Tekvica

269

Dom

Rad

Med

More

Delo

Meradlo

672

Ale

Dom

Doma

Dole

Model

Meradlo

266

Noc

Dno

Nad

Ocko

Okno

Dokonca

288

Ker

Kde

Riad

Rieka

Diera

Krieda

626

Ona

Kino

Inak

Laik

Linka

Kotlina

682

Nie

Ker

Park

Pena

Pera

Napriek

319

Jas

Osa

Sob

Nos

Jasno

Bonsaj