!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

Pomôcka pre hru Piknik slovo

Slovenská nápoveda pre Piknik slovo obsahuje 1000 úrovní.

Hra pre telefóny s Androidom je možné stiahnuť tu: stiahnut piknik slovo
V hre sa objavia niekolko písmen. S týchto písmen ťahom vytvárate rôzne slová. Slov možno vytvoriť z týchto písmen viac. Čím vyššia úroveň, tým ťažšie je vytvoriť všetky slová.
Odpovede k hre piknik slovo používajte s mierou, predsa len prepisovaním odpovedí z pomocníka už hra nebude tak zábavná.

Zadajte úroveň alebo slovo

Ak zadáte slovo, ktoré už máte, objaví sa ostatné slová.

Ak poznáte viac slov oddeľte ich medzerou napr. "On Noc", objaví sa iba úrovne ktoré obsahujú všetky slová.

271

Asi

Ale

Lipa

Liek

Laik

Sliepka

856

Stav

Svet

Stena

Vesta

Nevesta

643

Ona

Had

Dno

Noha

Nehoda

840

Ovos

Veslo

Losos

Slovo

Sloveso

910

Pas

Hra

Para

Prasa

Prísaha

95

Os

Lov

Los

Ovos

Slovo

490

Reč

Roj

Jar

čaj

čaro

Jadro

čarodej

707

Hra

Ona

Roh

Noha

Hora

Hornina

842

Kam

Lama

Mrak

Marka

Karamel

Reklama

712

Tak

Krt

Ker

Atak

Karta

Karate